Özel Eğitim İhtiyacı

Her bireyin yetersizliği kendine özgü olmasına karşın, tanılanması, ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitimlerinde daha uygun düzenleme ve planlamaya yol gösterici olması için ortak özellikleri ve eğitim ihtiyaçlarına göre sınıflandırma yapılmaktadır.
1. Zihinsel Öğrenme yetersizliği olan Bireyler
2. İşitme Yetersizliği Olan Bireyler
3. Görme Yetersizliği Olan  Bireyler
4. Ortopedik Yetersizliği Olan Bireyler
5. Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Bireyler
6. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler
7. Duygusal, Davranışsal ve Sosyal Uyum Güçlüğü Olan Bireyler
8. Otistik Özellikler Gösteren Bireyler
9. Üstün Zeka ve Üstün Yeteneği Olan Bireyler
10. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Gösteren Bireyler
ENGELLİLİĞİN GENEL NEDENLERİ
   Engelli olma nedenleri pek çok sınıflamalar halinde ele alınabilmektedir.En çok kullanılan sınıflama,doğum öncesi,doğum anı ve doğum sonrası oluşmalarına göre yapılan sınıflamadır.
 

Doğum Öncesi Nedenler:

•  Aile soyunda var olan kalıtımsal hastalıklar
•  Özellikle kalıtımsal hastalığı olan akrabalar arasındaki evlilikler
•  Anne ve baba arasındaki kan ve Rh uyuşmazlığı
•  Kromozomal nedenler
•  Annenin doğum yaşının altında yada üstünde bir yaşta hamile kalması sonucu doğumlar
•  Hamilelik sırasında doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanımı
•  Hamilelik sırasında annenin sigara,alkol,uyuşturucu kullanması
•  Hamilelik sırasında iyonize röntgen ışınlarına maruz kalma
•  Hamilelik sırasında yetersiz beslenme
•  Hamilelik sırasında ateşli,bulaşıcı hastalık geçirme
•  Hamilelik sırasında kaza,aşırı stres,zehirlenme ve
travmaya maruz kalma
•  Hamilelik sırasında sağlık kontrollerinin ve yapılması gereken testlerin yaptırılmaması
•  Hamile kalmadan önce ve hamilelik döneminde alınması gereken vitamin ve minerallerin eksikliği
•  Çok sayıda ve sık hamile kalınması veya doğum yapılması
•  Annede yüksek tansiyon,kalp hastalığı,şeker hastalığı gibi hastalıkların bulunması

 
Doğum Anına Ait Nedenler:
•  Doğumun sağlık kuruluşunda, sağlık elemanlarınca gerçekleştirilmemesi
•  Doğumun beklenen süreden önce ve güç olması
•  Bebeğin düşük doğum ağırlığı ile doğması
•  Doğum esnasında bebeğin travmaya maruz kalması
•  Doğum esnasın da bebeğin oksijensiz kalması

 
Doğum Sonrası Nedenler:
•  Doğum sonrası bebeğin ağır ve ateşli hastalık geçirmesi
•  Yeni doğan bebeğin sağlık kontrolünden geçirilmemesi ve
gerekli testlerin yaptırılmaması
•  Bebeğin aşılarının düzenli olarak yaptırılmaması
•  Ağır doğum sarılığı
•  Bebeğin yetersiz beslenmesi
•  Ev,iş,trafik kazaları
•  Zehirlenmeler
•  Doğal afetler
•  Ailenin ve çevrenin eğitimsizliği (Cehalet)
•  Bireylerin ihmal ve istismar edilmesi